NEITRONIK

Ochrana №1 proti elektromagnetickému záření (EMR) a poli (EMF)

Neitronik MG 03




Komplexní ochrana proti EMR u mobilních telefonů...  Read more ...


E-shop Natural-Market


Neitronik MG 04




Komplexní ochrana proti EMR u monitorů, televizních a rozhlasových přijímačů, wifi routrů... Read more ...


E-shop Natural-Market

Partners ...






















Používáte mobilní telefon?

Světová Zdravotnická Organizace (WHO) zjistila na základě provedených nezávislých výzkumů, že elektromagnetické záření (EMR) z mobilních telefonů a jimi vytvořené umělé elektromagnetické pole (EMF) je jednou z možných příčin rakoviny. 

Odborníci zaregistrovali mobilní telefony do skupiny Zdroje "pravděpodobně karcinogenní" (třída "2B" klasifikace IARC). Do této skupiny patří také benzín, motorová nafta, výfukové plyny, olovo, insekticid DDT, atd ...

Na 8. zasedání Rady Evropy, bylo rozhodnuto přijmout národní limity, nebo alespoň zavést na legislativní úrovni normu expozice elektromagnetickými poli (EMF) na lidský organismus, doporučené Mezinárodní komisí pro neionizujícím zářením Protection (ICNIRP) pro mobilní technologie.


Co je NEITRONIK

Cílem zde uveřejněných informací není boj za zákaz používání technických prostředků, které pomáhají a usnadňují život člověka. Technický pokrok nelze zastavit. Prioritou každého člověka má být jeho vlastní zdraví. Jakýkoliv technický prostředek, správný metodický postup, dodržování pravidel, který vede k ochraně lidského zdraví, sekundárně podporuje další technický pokrok ve prospěch člověka. 

Technický prostředek Neitronik, není žádným zázrakem. Je to vhodně navržená sekundární anténa s využitím holografie , která interakcí s primární anténou (mobilního telefonu,tabletu, PC, atd..) eliminuje "rušení okolí". Mobilní telefon tak pracuje v optimálním režimu a nezvyšuje automaticky svůj výkon. Elektromagnetické záření EMR při tomto nízkém výkomu, je optimální kompromis pro lidský organismus.

Neitronik - je prostředek ochrany proti elektromagnetickému záření(EMR) a vytvořenému elektromagnetickému poli (EMF) emitovaného osobními počítači, televizory, rádii a mobilními telefony, mikrovlnnou troubou, atd...

  • Neitronik - pasivní prostorová anténa (matrice) z vodivého materiálu, nanesená na tenkou transparentní follii (vícevrstvý hologram)  laserem.
  • Hlavní efekt Neitroniku je, že snižuje účinek EMF a EMR na imunitní, centrální nervový, reprodukční, endokrinní systém lidského organismu.
  • Zásadním způsobem snížuje celkové účinky elektromagnetické pole (EMF).

Read more

Účinek EMF a EMR na krvinky při telefonním hovoru mobilním telefonem

Metoda ověření - Haemoscanning - krevní test červených a bílých krvinek. Obrázky 1, 2, 3 jasně ukazují stav lidské krve, která je vystavena působení vysílači mobilního telefonu bez ochrany před EMR a při použití ochrany Neitronik MG-03 proti EMR. Obrázky 1, 2, 3, odráží dynamiku změny stavu lidské krve a zejména červených krvinek v časovém intervalu. 

Obr.2 stav, krev je vystavena 4 minuty záření EMR bez ochrany pomocí NEITRONIK ... postupně dochází k agregaci (shluknutí) erytrocytů, to vede následně k anémii a v důsledku toho:

  • brání a zhoršuje průtok krve kapilárami;
  • zásadním zbůsobem zpomaluje metabolismus v těle;
  • celkové zhoršení energetického stav;
  • vliv na procesy v lidském mozku, silné stavy bolesti hlavy;
  • je celkově narušen imunitní systém;

Obr.3 stav, když je krev vystavena 4 minuty záření EMR s ochranou pomocí NEITRONIK 

Read more

Obr.1 

Stav krvinek bez vlivu působení mobilního telefonu. Ideální stav.

Obr.2 

Stav krvinek po 4 minutách hovoru mobilním telefonem bez ochrany NEITRONIK MG-03.

Obr.3 

Stav krvinek po 4 minutách hovoru mobilním telefonem s ochranou NEITRONIK MG-03.

EMF(EMP) - elektromagnetické pole

EMR - elekromagnetické záření


E-shop Natural-Market